top of page

Наші результати

У St John's наші учні успішно навчаються та втілюють у життя наше шкільне бачення; «щоб наші діти були щасливими й успішними учнями, яким подобається вчитися, досягали успіхів і повністю реалізовували свій потенціал».  Ми хочемо, щоб наша школа процвітала й пізнала «життя в усій його повноті» ( Івана 10:10).

 

Наші учні досягають очікуваного комбінованого рівня з англійської мови, письма та математики, і протягом останніх 3 років наприкінці KS2 вони стабільно перевищували 80%. Це перевищує середній національний стандарт (65%) і середній стандарт місцевої влади Кінгтона.  

 

Наші учні також постійно перевищують національний стандарт для учнів, які досягають найвищих оцінок.  Наші кінцеві дані KS1 постійно перевищували середні показники по країні протягом останніх 3 років. Результати тесту Phonics Screening відповідають або перевищують середній показник по країні за останні 3 роки. Результати хорошого рівня розвитку в перші роки були вищими за національний стандарт протягом останніх 3 років.

 

*Через пандемію дані за 2019-2020 та 2020-2021 навчальні роки відсутні.

ST_J_STILLS - 26.jpg

At St John’s our pupils are successful learners and live out our school vision; ‘that our children are happy, successful learners who enjoy learning, make progress and achieve their full potential’.  We want everyone is our school to flourish and to know ‘life in all its fullness’ (John 10:10).

 

Our Pupils’ achieve the expected combined standard in English, Writing and Mathematics and over the past the 3 years at the end of KS2, they have been consistently above 80%. This exceeds the National Average Standard (65%), and Kington Local Authority average standard.  

 

Our pupils also consistently exceed the national standard for pupils achieving the highest grades.  Our end of KS1 data has been consistently higher than the national average for the past 3 years. Phonics Screening test results have been in line with or greater than the national average for the past 3 years. Early years Good Level of Development results have been higher than national standard for the past 3 years.

 

*Due to the Pandemic, there are no recorded data for 2019-2020, and 2020-2021 academic years.

bottom of page